اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی بانک شهر
مختص شهرهای اراک، بجنورد، بوشهر، تبریز، اصفهان، مشهد، شهرکرد، قزوین، قم، مشهد،
همدان، گنبد کاووس، شیراز، ارومیه، کرمان، اهواز و همچنین استان مازندران اعلام شد.
به گزارش خبرنگار بازارکار، شرکت کنندگان در این آزمون که در تاریخ ۸۹/۲/۳۰ برگزار شد می توانند نتایج خود را در سایت اینترنتی به نشانی
WWW.CITY-BANK.IR ملاحظه نمایند.
بنابر اعلام این بانک، دعوت برای مصاحبه با اولویت افتتاح شعب استان ها به موازات آماده سازی و تجهیز شعب و به مرور از طریق این سایت اعلام می گردد، لذا نیازی به پی گیری تلفنی و حضوری با این بانک نیست.