شرکت تولیدی شیمیایی کلران (سهامی خاص)
واقع در شهرک صنعتی سمنان درنظر دارد نسبت به جذب تعدادی کارشناس مجرب با شرایط ذیل اقدام نماید. .
۱ -مهندس شیمی: با ۳ سال سابقه کار
۲ -مهندسی برق گرایش قدرت: با ۳ سال سابقه کار
۳ -مهندسی برق گرایش ابزار دقیق : با ۳ سال سابقه کار
۴ -مدیر مالی : با ۳ سال سابقه کار
۵ -مدیر پشتیبانی:‌ با ۳ سال سابقه کار
۶ -مدیر اداری : با ۳ سال سابقه کار
نحوه تماس:
افراد واجد شرایط رزومه کاری عکسدار خود را باذکر عنوان شغلی از طریق فکس یا ایمیل ارسال نمایند
فکس: ۳۳۵۲۲۳۵-۰۲۳۱
ایمیل : info@chloran.com
آخرین مهلت:
۸۹/۷/۳۰